Orientazio zerbitzua

Orientazio Departamentuaren jarduera hiru multzotan banatuta dago, baina elkarri estuki lotuta: gurasoak, irakasleak eta ikasleak. Esku-hartze ororen helburua ikasleen garapen integral onena lortzen laguntzea bada ere, ekintza ez da beti zuzenean egiten, baizik eta prozesu horretan konprometitutako helduen bidez.

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA

Ana Isabel Fernández
Elkargokide-zenbakia 2160
Pedagogia Terapeutikoko Lizentziatura

 • Arreta Goiztiarreko Masterra
 • Gaitasun Handiak ikastaro espezialista
 • Hezkuntza Orientazioko Masterra
 • Haur eta nerabeen Psikologia Klinikoko Masterra
 • Coaching eta Adimen emozionaleko masterra haur eta gazteentzat
 • Haurren neuropsikologia

BIGARREN HEZKUNTZA ETA BATXILERGOA

Maite Artola Pernas
Elkargokide-zenbakia: GZ02593
Psikologian lizentziatua

 • Pedagogia Terapeutikoa eta Aniztasunaren Arreta Graduondokoa
 • Hizkuntza Nahasketa Espezifikoak duten haur eta nerabeekin ikaskuntza-zailtasunetan esku hartzea.
 • Gaitasun handiko ikasleak
 • Hezkuntzaren Neuropsikologia

Interbentzioa

1. Banakako esplorazioa:

 • Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak. Sail honek beharra ebaluatzen du, eta banakako tratamendurako eta jarraipenerako prozesua bideratzen du.
 • Eskolatze-une jakin batean banakako arreta behar duten ikasleak. Eskaera gurasoek edo irakasle-tutoreek egiten dute, familiek baimena eman ondoren. Eskaera horiek egiteko arrazoiak askotarikoak dira, eta eskola-errendimendua eta, oro har, garapen pertsonala barne hartzen dituzte.

Azterketa egin ondoren, tutorearekin eta/edo familiarekin elkarrizketa pertsonala egiten da, eta bertan, emaitzak komentatzen dira eta dagozkion erabakiak hartzen dira.

2. Talde-esplorazioa:

Balorazio horien helburua da, batetik, ikaskuntzan esku hartzen duten oinarrizko faktoreen garapenaren talde-erreferentzia objektiboa izatea, eta, bestetik, ikasle bakoitzaren banakako prozesuaren azterketa egitea.

Hurrengo urratsa emaitza onak lortu ez dituzten ikasleekin jarraitu beharreko estrategia zehaztea da: proba osagarriak egitea, laguntza-gelara bideratzea, tutoretza-jarraipen zehatzagoa egitea, gurasoekin elkarrizketa pertsonal bat hitzartzea…

Familiekin harremana.

Familia guztiek orientatzailearekin elkarrizketa bat eskatu ahal izango dute tutorearen bidez, edozein gai argitu nahi badute eta bere gomendioak behar badituzte.