Lan kooperatiboa

Ikasketa kooperatiboa talde-lana baino askoz gehiago da, ikaskuntza-metodo bat da, non ikasleen parte-hartzea nabarmentzen den; elkarrekin lan egitean datza, helburu komunak lortzeko, indibidualtasunean arreta jartzeari utzita, kolektiboari garrantzi handiagoa emateko, besteari laguntzeko, besteekin harremanak izateko. Horrela, ikasleak subjektu pasibo izateari uzten diote eta ikaskuntzaren protagonista bihurtzen dira.
Modu kooperatiboan egituratutako ikasgela batek jarrera diskriminatzaileak saihesten ditu eta ikasle guztiek jardueran parte har dezaten sustatzen du, elkarrekin lan egin dezaten haientzat eta taldeko gainerako kideentzat onuragarriak diren emaitzak bilatuz, norberaren ikaskuntza eta elkarrekiko harremanean gertatzen dena ahalik eta gehien aprobetxatuz eta haien ikaskuntzaz arduratuz.

Ikasketa kooperatiboaren 5 onura haurrentzat

Ikerketa batzuek agerian uzten dute ikasketa kooperatiboak onura ugari dituela txikienengan. Lankidetzan oinarritutako ikaskuntza-metodoak aplikatzean ikasleek honako gaitasun hauek garatzen dituzte:

  1. Gainerako lankideekiko konpromisoa areagotzen du. Ikasle guztiek elkarrekin lan egin behar dute helburu bera lortzeko. Haur bakoitzaren ahaleginak gainerakoentzat ere onuragarriak dira.
  2. Banakako eta taldeko erantzukizuna sustatzen du. Taldekide guztiek beren zeregina bete behar dute, taldeak ezarritako helburua bete dezan, eta, horrez gain, animatu, kezkatu eta besteei beren zailtasunetan lagundu behar diete.
  3. Berdintasuna eta parte-hartzea sustatzen ditu. Batzuek besteengandik ikasten dute; horrela, ezagutzak, baliabideak eta laguntza partekatuko dituzte, eta, horrez gain, kideekiko sentimendu positiboak sortuko dituzte, baita aniztasunarekiko onarpen handiagoa ere.
  4. Gizarte-trebetasunak hobetzea.Lan egiteko modu horrek akordioak eta desadostasunak adierazten, hitz egiteko txanda errespetatzen, kideei entzuten, laguntza eskatu eta eskaintzen, taldean lan egiten eta abar ikasten laguntzen du.
  5. Jarrera kritikoa garatzen du. Irakasleekin batera, hobetu beharreko jokabideak, ikaskide bakoitza lanean nola inplikatu den, ezarritako helburuetara iritsi diren eta hobetzeko proposamen batzuk aztertu behar dituzte.